Par inventāra izīrēšanu interesēties:

e-pasts: anda@dailesnams.lv

tel. 29299696