Ringla – Baiba Neja
Vecā teicēja, vecmāte Jaža,
žagata, lāču māte – Liena Šmukste
Vecais teicējs, Ozoltēvs,
lācis Ričš – Kaspars Pūce
Pirmais jaunais teicējs, zaķis,
runcis Mikus, lācēns – Artūrs Putniņš
Otrais jaunais teicējs, zaķis,
runča kalps, lācēns – Mārtiņš UpenieksKoncertprogramma II daļās.
Koncertprogramma 2h 20 min. ilga.

Erika Ādamsona “Čigānmeitēns Ringla” ir jau vairākām paaudzēm atpazīstams darbs, un jaunradītais inscinējums rosina mazos skatītājus izprast valodu, saskatīt sakritības un mudina domāt līdzi un izvērtēt darbības situācijas. Izrāde ir viegli uztverama bērniem pirmsskolas vecumā, kā arī skolas bērniem un ģimenes apmeklējumiem. Ar rotaļām uz nebēdu un caur spēli visvairāk iepazīstam paši sevi un apkārtējos. Iestudējuma rotaļas atbrīvo, nojauc ar prātu radītās robežas, satuvina un rosina iztēli. Izrādē ir apvienota aktierspēle un rotaļa, veidojot nepastarpinātu kontaktu starp aktieriem un skatītajiem.

Izrādei tapusi programma ar dažādām spēlēm, atjautības uzdevumiem un CD, kurā ierakstītas izrādes visas 10 dziesmas.

Iestudējums I daļā
Izrādes ilgums – 1h, 10min
Mūzikas un libreta autors – Jānis Lūsēns
Dzejoļi un spēles – Inese Zandere
Režisore – Paula Pļavniece
Scenogrāfe – Marija Rozīte
Kostīmi – Ieva Veita
Horeogrāfe – Katrīna Albuže
Mūzikas un skaņu fonogrammas – Jānis Lūsēns jun.
Skaņu režisors – Edgars Gražulis
Gaismas – Rūdolfs Kugrēns
Vokālā pedagoģe – Inga Martinsone
Zīmējumi – Līva Āboltiņa
Skatuves uzbūve – Māris Simaitis
Izrāžu vadītāja – Māra Vīgante
Producente – Anda Zadovska